Dyrekcja
Dyrektor szkoły
mgr Magdalena Dranka-Sowa