Dyrekcja

mgr Magdalena Dranka-Sowa

Dyrektor szkoły