Rada Rodziców

przewodniczący:Maślanka Witold
z-ca przewodniczącego:Mazur - Chwalisz Celina
sekretarz:Gałuszka Beata
skarbnik:Johnson - Szczurek Małgorzata
członkowie:Szpilek Piotr
Szott Joanna
Frydlewicz - Urbanek Anna
Ryzner Tamara
Szydłowska Urszula
Półchłopek Justyna