Rada Rodziców

przewodniczący:Celina Mazur - Chwalisz
z-ca przewodniczącego:Zbigniew Foryś
sekretarz:Magdalena Ciećko
skarbnik:Katarzyna Stasiuk
członkowie:Marta Bilig
Tomasz Hawajski
Małgorzata Johnson - Szczurek
Małgorzata Skawosz - Sienkiewicz
Joanna Szot