Rada Rodziców

przewodniczący:Witold Maślanka
z-ca przewodniczącego:Celina Mazur – Chwalisz
sekretarz:Beata Gałuszka
skarbnik:Małgorzata Johnson – Szczurek
członkowie:Piotr Szpilek
Joanna Szott
Anna Frydlewicz – Urbanek
Tamara Ryzner
Urszula Szydłowska
Justyna Półchłopek