RekrutacjaSZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU


OGŁASZA NABÓR DO KLAS 1-8
NA ROK SZKOLNY 2021/2022


WYSOKI POZIOM EDUKACJI
- wysokie wyniki na egzaminie
- sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz konkursach artystycznych i tematycznych
- siedmiokrotnie uzyskany prestiżowy tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” przyznawany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
- doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

ZRÓŻNICOWANE ZAJĘCIA DODATKOWE
- oferta zajęć pozalekcyjnych opracowywana w porozumieniu z rodzicami i uczniami na podstawie diagnozy potrzeb i uzdolnień

MIŁA ATMOSFERA I WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
- stała opieka psychologiczno-pedagogiczna
- opieka logopedyczna
- zajęcia dodatkowe dostosowane do wieku i poziomu grupy
- małe oddziały gwarantujące komfort i jakość pracy

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

KSZTAŁCENIE DLA UMIEJĘTNOŚCI


KONTAKT
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
ul. Dworskiego 25
37-700 Przemyśl
www.sp-slowak.edu.pl
tel. 696-650-964


WYMAGANE DOKUMENTY
DO KLASY I:
1) podanie (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły),
2) bezzwrotne wpisowe w wysokości 100 zł,
3) opinia wychowawcy o zachowaniu, uzdolnieniach i ewentualnych sukcesach kandy-data (dodatkowo można załączyć dyplomy),
4) informacja o gotowości szkolnej,
5) 2 zdjęcia (po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej), 6)wypełniona karta świetlicowa (po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej).

DO KLAS II-VIII:
1) podanie (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły),
2) świadectwo ukończenia klasy programowo niższej,
3) wykaz ocen z I półrocza klasy bieżącej
4) bezzwrotne wpisowe w wysokości 100 zł,
5) 2 zdjęcia (po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej)
6) wypełniona karta świetlicowa (po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej).DOKUMENTY DO POBRANIA
Pełny regulamin rekrutacji - pobierz
Deklaracja woli przeniesienia dziecka - pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 - pobierz