Ponad dwustu młodych ludzi otrzymało z rąk marszałka Władysława Ortyla stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 15 października 2018 roku. To już 11. edycja gali „Nie zagubić talentu”.

RekrutacjaSZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU


OGŁASZA NABÓR DO KLAS 1-8
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


WYSOKI POZIOM EDUKACJI
- wysokie wyniki na egzaminie
- sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz konkursach artystycznych i tematycznych
- siedmiokrotnie uzyskany prestiżowy tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” przyznawany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
- doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

ZRÓŻNICOWANE ZAJĘCIA DODATKOWE
- oferta zajęć pozalekcyjnych opracowywana w porozumieniu z rodzicami i uczniami na podstawie diagnozy potrzeb i uzdolnień

MIŁA ATMOSFERA I WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
- stała opieka psychologiczno-pedagogiczna
- opieka logopedyczna
- zajęcia dodatkowe dostosowane do wieku i poziomu grupy
- małe oddziały gwarantujące komfort i jakość pracy

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

KSZTAŁCENIE DLA UMIEJĘTNOŚCI


KONTAKT
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
ul. Dworskiego 25
37-700 Przemyśl
www.sp-slowak.edu.pl
tel. 696-650-964


WYMAGANE DOKUMENTY
DO KLASY I:
- wniosek o przyjęcie dziecka
- wpisowe (100 zł)
- informacja o gotowości szkolnej
- 2 zdjęcia

DO KLAS II-VIII:
- deklaracja przeniesienia dziecka
- wpisowe (100 zł)
- świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
- wykaz ocen z I półrocza klasy bieżącej
- 2 zdjęcia

HARMONOGRAM NABORU
2 stycznia – 30 kwietnia 2020 r.      składanie podań
do 15 maja 2020 r.      ogłoszenie wyników naboru przez komisję rekrutacyjną
od 15 maja 2020 r.       rekrutacja dodatkowa – TYLKO w miarę wolnych miejsc
DOKUMENTY DO POBRANIA
Deklaracja woli przeniesienia dziecka - pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 - pobierz