Rok szkolny 2015/2016

Uczniowie Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu w roku szkolnym 2015/2016 wzięli udział w 11 konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po zakończeniu ostatnich etapów jest nam bardzo miło zakomunikować o sukcesach jakie w w/w konkursach odnieśli uczniowie GSA I LO w Przemyślu.

Ostatecznie nasi uczniowie zdobyli 25 tytułów laureata. Najwięcej zyskali chemicy – aż 7 laureatów ! W konkursie wiedzy o społeczeństwie mamy ich aż 6, fizycznym - 4, w matematycznym, informatycznym i biologicznym po 2, w polonistycznym i języka angielskiego po 1 tytule laureata. Ponadto 20 uczniów zostało finalistami konkursów przedmiotowych KO w Rzeszowie.

Laureaci i finaliści:
• Fedak Jakub (III a) - laureat z fizyki, chemii, informatyki i matematyki
• Popławski Mikołaj (III b) -laureat z języka angielskiego i chemii oraz finalista z języka niemieckiego
• Drabik Michał (III a) - laureat z chemii i biologii oraz finalista z języka angielskiego i matematyki
• Kuchciński Ignacy (III a) - laureat z chemii i matematyki oraz finalista z języka angielskiego
• Górka Kacper (III a) - laureat z fizyki i finalista z matematyki
• Siuta Jakub (II a) - laureat z fizyki i finalista z matematyki
• Bardziński Wojciech (II a) - laureat z wiedzy o społeczeństwie oraz chemii
• Tadla Łukasz (III a) –laureat z chemii i finalista z matematyki
• Kowalczyk Jakub (II a) – laureat z wiedzy o społeczeństwie i finalista z języka niemieckiego
• Terpiłowska Karolina (III c) – laureatka z języka polskiego
• Przybytek Wojciech (II b) - laureat z chemii
• Cioch Krzysztof (II a) –laureat z biologii
• Pałczak Marcin (III a) – laureat z fizyki
• Chromiak Karol (III a) – laureat z wiedzy o społeczeństwie
• Ekiert Michał (III b) - laureat z wiedzy o społeczeństwie
• Nizio Mateusz (Iii a) - laureat z wiedzy o społeczeństwie
• Szott Zuzanna (III c) - laureatka z wiedzy o społeczeństwie
• Choma Maciej (III a) – laureat z informatyki
• Godos Klaudia (III c) – finalistka z biologii
• Adamek Grzegorz (III a) – finalista z fizyki i matematyki
• Zajlo Julia (III b) – finalistka z chemii
• Rodzeń Alina (III b) – finalistka z języka polskiego
• Hus Jakub (I b) – finalista z języka polskiego
• Galanty Paulina (II b) – finalistka z języka polskiego
• Żurek Jan (III c) – finalista z geografii
• Basza Mateusz (III a) – finalista z informatyki
• Paczkowski Konrad (III c) – finalista z historii
• Młynarska Monika (III a) – finalista z matematyki
• Szczepańska Iga (II a) – finalistka z matematyki

Dodatkowo Michał Jarosz został finalistą konkursu historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.