Rok szkolny 2016/2017

Olbrzymim sukcesem szkoły był udział uczniów w I Olimpiadzie Historycznej Gimnazjalistów, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Do finału w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim zakwalifikowali się Michał Jarosz (IIIa), Michał Dyrda (Ia) i Michał Włodyka (IIb). Po rywalizacji finałowej Michał Dyrda został laureatem III miejsca, Michał Jarosz laureatem IV miejsca, zaś Michał Włodyka otrzymał tytuł finalisty. Tytuły laureata i finalisty zwalniają z pierwszej części egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych.

Dobra passa została podtrzymana podczas finału II Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie w Warszawie organizowanej przez Szkołę Główną Handlową. Nasi uczniowie uzyskali tytuły laureatów tej olimpiady – szkołę reprezentowali: Dyrda Michał, Kowalczyk Jakub oraz Bachurski Dominik.

Do finału III Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości, też organizowanej przez SGH w Warszawie, awansowali Kowalczyk Jakub, Musz Michał oraz Dyrda Michał, cała trójka uzyskała tytuły finalistówGimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości.


Do finałów konkursów Kuratora Oświaty w Rzeszowie weszło 30 uczniów, z tej liczby 13 zostało laureatami, a 17 finalistami. Byli to:

Krzysztof Cioch – laureat z biologii,
Paulina Galanty – laureatka z j. polskiego,
Wojciech Bardziński – laureat z chemii, laureat z matematyki, laureat z WOS, finalista z fizyki,
Wojciech Przybytek – laureat z chemii, finalista z matematyki,
Wiktoria Turczak – laureatka z chemii, Jakub Siuta – laureat z fizyki, laureat z matematyki, laureat z informatyki,
Jakub Kowalczyk – laureat z j. niemieckiego, laureat z WOS, finalista z fizyki,
Michał Musz – laureat z WOS,
Nikola Majgier – finalistka z historii,
Joanna Opryszko – finalistka z biologii, finalistka z chemii,
Martyna Skafiriak – finalistka z biologii,
Aleksandra Domańska – finalistka z j. polskiego,
Jakub Hus – finalista z j. angielskiego, finalista z chemii, finalista z fizyki,
Patryk Kuniec – finalista z chemii,
Aleksandra Szałyga – finalistka z chemii,
Iga Szczepańska – finalistaka z fizyki, finalistka z matematyki,
Michał Dyrda – finalista z WOS,
Dominik Bachurski – finalista z WOS.

Sukcesem zakończył się start Michała Dyrdy i Michała Jarosza w kolejnej edycji konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – obydwaj uzyskali tytuły laureatów.