Pokaz chemiczny „małego Słowaka”

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie z kółka chemicznego pod opieką Pani Katarzyny Harasimowicz – Gąski przygotowali pokaz chemiczny dla klasy 5. Zuzanna Marciniec wykonała doświadczenie, w którym zaprezentowała naturalne wskaźniki kwasowo-zasadowe. Substancje w probówkach dynamicznie zmieniały kolory. Victoria Lupa stworzyła lampę lawową z domowych składników. Doświadczenie to było zjawiskowe i zachwyciło uczniów. Tomasz Samek pokazał doświadczenie w którym z chemicznych odczynników otrzymał wodór. Pola Chwalisz wykonała doświadczenie, w którym przebiegła reakcja kwasku cytrynowego oraz sody oczyszczonej wydzielając tlenek węgla(IV).