Zarządzenia


ZARZĄDZENIE Nr 1/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu z dnia 18 września 2018 r. ws. procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego - pobierz