e - SZKOŁA
Dziennik Librus
Librus w skrócie jest to szkolny dziennik elektroniczny. Korzystają z niego nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
Google Classroom
Bezpłatna usługa internetowa dla szkół, opracowana przez Google. Jej celem jest uproszczenie procesu tworzenia, dystrybucji i oceniania zadań w formie elektronicznej.​