Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1. Inauguracja roku szkolnego1 września 2021 r.
2. Zebranie z rodzicami 1 września 2021 r.
3. Wybór Rady Rodziców1 września 2021 r.
4. Pasowanie na ucznia24 września 2021 r.
5. Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)14 października 2021 r. 
6. Zebranie z rodzicami 20 października 2021 r.
7. Wszystkich Świętych  (dzień wolny od pracy)1 listopada 2021 r.
8. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych2 listopada 2021 r.
9. Narodowe Święto Niepodległości  (dzień wolny od pracy)11 listopada 2021 r.
10. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych12 listopada 2021 r.
11. Zebranie z rodzicami (konsultacje indywidualne)15 grudnia 2021 r.
12. Zimowa przerwa świąteczna23 grudnia – 31 grudnia 2021 r.
13. Nowy Rok (dzień wolny od pracy)1 stycznia 2022 r.
14. Trzech Króli (dzień wolny od pracy)6 stycznia 2022 r.
15. Zebranie Rady Pedagogicznej  (zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej)26 stycznia 2022 r.
16. Zebranie z rodzicami26 stycznia 2022 r.
17. Ferie zimowe14-27 lutego 2022 r.
18. Rekolekcje wielkopostnemarzec/kwiecień 2022 r.
19. Zebranie z rodzicami (konsultacje indywidualne)23 marca 2022 r.
20. Wiosenna przerwa świąteczna14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
21. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych2 maja 2022 r.
22. Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny od pracy)3 maja 2022 r.
23. Zebranie z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach rocznych)18 maja 2022 r.
24. Egzamin ósmoklasisty (dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych)24, 25, 26 maja 2022 r.  
25. Boże Ciało (dzień wolny od pracy)16 czerwca 2022 r.
26. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 17 czerwca 2022 r.
27. Zebranie Rady Pedagogicznej  (zatwierdzenie wyników klasyfikacji  rocznej i końcowej)22 czerwca 2022 r.
28. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych23 czerwca 2022 r.
29. Zakończenie rocznych zajęć szkolnych24 czerwca 2022 r.
30. Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.