Rada Rodziców

przewodniczący: Witold Maślanka
z-ca przewodniczącego: Celina Mazur – Chwalisz
sekretarz: Piotr Bojko
skarbnik: Wojciech Podgórski Wojciech
członkowie: Piotr Ćwiek
  Dalia Górniak
  Wojciech Mikuła
  Justyna Półchłopek
  Tamara Ryzner
  Małgorzata Johnson-Szczurek
  Paulina Szubra
  Karolina Zybińska