Wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla

19 września 2023r. w sali widowiskowej na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla. Wśród nagrodzonych znalazło się aż 9 naszych reprezentantów! Uczniowie „Małego Słowaka” zostali nagrodzeni za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe.

Uroczystość swoim występem uświetnił chór „Triola” pod batutą naszej nauczycielki – p. Joanny Cioch. Chórzystom akompaniowała nasza uczennica – Milena Walczak, będąca równocześnie stypendystką.

Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie miasta Przemyśla mogą otrzymać stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla za : 
– wysoką średnią ocen 
a) 5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych 
b) 5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych  
– uzyskanie tytułu laureata olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym  
– osiągnięcia artystyczne, czyli uzyskanie tytuł laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego  
– za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym szkół: 
a) 1 miejsca na szczeblu wojewódzkim,
b) 1-6 miejsca na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Lista nagrodzonych uczniów:

– Pola Chwalisz,
– Tomasz Samek,
– Zuzanna Marciniec,
– Victoria Lupa,
– Zofia Zybińska,
– Milena Walczak,
– Jowita Łazuka,
– Hanna Mazur,
– Iwo Chwalisz.