Wyjazd naukowy do Auschwitz i Birkenau

W dniu 11 kwietnia 2022 r. uczniowie klas 8a i 8b Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu wzięli udział w wyjeździe naukowym do największego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady w Auschwitz – Birkenau. Uczniowie realizowali 3,5 godzinny program dla szkół podstawowych, który zawierał przebieg zagłady narodu żydowskiego z uwzględnieniem etapów jej realizacji. Zwiedzali ekspozycje dotyczące narodowości więźniów, ruchu oporu na terenie obozów, życia codziennego czy warunków pracy. Uczniowie uczestniczyli w 1,5 godzinnych warsztatach historycznych pt. „Jednostka wobec rzeczywistości obozowej” w Centrum Holokaustu. Po mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych i bardzo długiego dnia (wyjazd o 04.15 rano) młodzież godnie reprezentowała społeczność naszej szkoły, z wielkim zaangażowaniem i zainteresowaniem słuchała pani przewodnik oraz pracowała podczas warsztatów. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele naszej szkoły : Pani Beata Kryńska, Pan Mariusz Fudała i Pan Paweł Stołowski.