Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1. Inauguracja roku szkolnego 1 września 2022 r.
2. Zebranie z rodzicami 1 września 2022 r.
3. Wybór Rady Rodziców 1 września 2022 r.
4. Pasowanie na ucznia 13 września 2022 r.
5. Dzień Edukacji Narodowej
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
14 października 2022 r.
6. Zebranie z rodzicami 19 października 2022 r.
7. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31 października 2022r.
8. Wszystkich Świętych (dzień wolny od pracy) 1 listopada 2022 r.
9. Narodowe Święto Niepodległości
(dzień wolny od pracy)
11 listopada 2022 r.
10. Zebranie z rodzicami (konsultacje indywidualne) 14 grudnia 2022 r.
11. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 22 grudnia 2022 r.
12. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2022 r.
13. Nowy Rok (dzień wolny od pracy) 1 stycznia 2023 r.
14. Trzech Króli (dzień wolny od pracy) 6 stycznia 2023 r.
15. Zebranie Rady Pedagogicznej
(zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej)
11 stycznia 2023 r.
16. Zebranie z rodzicami 11 stycznia 2023 r.
17. Ferie zimowe 16-29 stycznia 2023 r.
18. Rekolekcje wielkopostne marzec/kwiecień 2023 r.
19. Zebranie z rodzicami (konsultacje indywidualne) 22 marca 2023 r.
20. Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
21. Święto pracy (dzień wolny od pracy) 1 maja 2023 r.
22. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2023 r.
23. Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny od pracy) 3 maja 2023 r.
24. Zebranie z rodzicami
(informacja o przewidywanych ocenach rocznych)
17 maja 2023 r.
25. Egzamin ósmoklasisty
(dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych)
23, 24, 25 maja 2023 r.
26. Boże Ciało (dzień wolny od pracy) 8 czerwca 2023 r.
27. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 9 czerwca 2023 r.
28.Zebranie Rady Pedagogicznej
(zatwierdzenie wyników klasyfikacji
rocznej i końcowej)
21 czerwca 2023 r.
29. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 22 czerwca 2023 r.
30. Zakończenie rocznych zajęć szkolnych 23 czerwca 2023 r.
31. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
32. Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu 6 lipca 2023 r