Statut Stowarzyszenia Absolwentów I LO

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO – pobierz

Deklaracja przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu – pobierzaktualizacja 22.09.2019