Rekrutacja

WYSOKI POZIOM EDUKACJI
– wysokie wyniki na egzaminie
– sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz konkursach artystycznych i tematycznych
– dziewięciokrotnie uzyskany prestiżowy tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” przyznawany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
– doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu oraz pracownicy wyższych uczelni

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

ZRÓŻNICOWANE ZAJĘCIA DODATKOWE
– oferta zajęć pozalekcyjnych opracowywana w porozumieniu z rodzicami i uczniami na podstawie diagnozy potrzeb i uzdolnień (w roku 2021/2022 są to m.in.: basen, język niemiecki, logorytmika, zajęcia ruchowo-taneczne, kółka przedmiotowe, szachy, zajęcia grafomotoryczne)
– w klasach I-III zwiększona liczba zajęć matematycznych i języka angielskiego
– w klasie VIII zwiększona liczba lekcji matematyki

MIŁA ATMOSFERA I WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
– stała opieka psychologiczno-pedagogiczna
– opieka logopedyczna
– zajęcia dodatkowe dostosowane do wieku i poziomu grupy
– małe oddziały gwarantujące komfort i jakość pracy


WYMAGANE DOKUMENTY
DO KLASY I:
– wniosek o przyjęcie dziecka
– wpisowe (100 zł)
– informacja o gotowości szkolnej
– 2 zdjęcia

DO KLAS II-VIII:
– deklaracja przeniesienia dziecka
– wpisowe (100 zł)
– świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
– wykaz ocen z I półrocza klasy bieżącej
– 2 zdjęcia


DOKUMENTY DO POBRANIA
Pełny regulamin rekrutacji – pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 2-8 (wersja docx) – pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 2-8 (wersja pdf) – pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (wersja docx) – pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (wersja pdf) – pobierz