Rekrutacja

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU

OGŁASZA NABÓR DO KLAS 1-8
NA ROK SZKOLNY 2023/2024WYSOKI POZIOM EDUKACJI
• wysokie wyniki na egzaminie
• sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz konkursach artystycznych i tematycznych
• dziewięciokrotnie uzyskany prestiżowy tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” przyznawany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
• doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu oraz pracownicy wyższych uczelni

INDYWIDUALIACJA PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

ZRÓŻNICOWANE ZAJĘCIA DODATKOWE
• oferta zajęć pozalekcyjnych opracowywana w porozumieniu z rodzicami i uczniami na podstawie diagnozy potrzeb i uzdolnień (w roku 2022/2023 są to m.in.: basen, język niemiecki, zajęcia ruchowo-taneczne, kółka przedmiotowe, szachy, grupa teatralna, programowanie, zajęcia grafomotoryczne)
• w klasach I-III zwiększona liczba zajęć matematycznych i języka angielskiego
• w klasie VIII zwiększona liczba lekcji matematyki

MIŁA ATMOSFERA I WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
• stała opieka psychologiczno-pedagogiczna
• opieka logopedyczna
• zajęcia dodatkowe dostosowane do wieku i poziomu grupy
• małe oddziały gwarantujące komfort i jakość pracy


WYMAGANE DOKUMENTY
DO KLASY I:
– wniosek o przyjęcie dziecka
– wpisowe (100 zł)
– informacja o gotowości szkolnej
– 2 zdjęcia

DO KLAS II-VIII:
– deklaracja przeniesienia dziecka
– wpisowe (100 zł)
– świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
– wykaz ocen z I półrocza klasy bieżącej
– 2 zdjęcia


DOKUMENTY DO POBRANIA
Pełny regulamin rekrutacji – pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 2-8  – pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej – pobierz