Konkursy

Wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla

19 września 2023r. w sali widowiskowej na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Przemyśla. Wśród nagrodzonych znalazło się aż 9 naszych reprezentantów! Uczniowie „Małego Słowaka” zostali nagrodzeni za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe.

Uroczystość swoim występem uświetnił chór „Triola” pod batutą naszej nauczycielki – p. Joanny Cioch. Chórzystom akompaniowała nasza uczennica – Milena Walczak, będąca równocześnie stypendystką.

Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie miasta Przemyśla mogą otrzymać stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla za : 
– wysoką średnią ocen 
a) 5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych 
b) 5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych  
– uzyskanie tytułu laureata olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym  
– osiągnięcia artystyczne, czyli uzyskanie tytuł laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego  
– za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym szkół: 
a) 1 miejsca na szczeblu wojewódzkim,
b) 1-6 miejsca na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Lista nagrodzonych uczniów:

– Pola Chwalisz,
– Tomasz Samek,
– Zuzanna Marciniec,
– Victoria Lupa,
– Zofia Zybińska,
– Milena Walczak,
– Jowita Łazuka,
– Hanna Mazur,
– Iwo Chwalisz.

 

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach z języków obcych

Na zakończenie roku szkolnego 2022/2023 chcielibyśmy podsumować zmagania naszej zdolnej młodzieży w konkursach kuratoryjnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich z języka angielskiego i niemieckiego.

Na duże uznanie za liczne sukcesy w konkursach z języka angielskiego zasługuje Julia Oliwa (kl. 8b), która może pochwalić się uzyskaniem tytułu finalistki konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Dodatkowo uczennica uplasowała się na IV miejscu w kraju w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „Galileo 2023” oraz otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Forget-Me-Not” w sesji wiosennej. Opiekę dydaktyczną nad uczennicą sprawowała p. Justyna Szolc.

Kolejnym uczniem z konkretnymi sukcesami na swoim koncie jest Jan Antonkiewicz (kl. 3b), który uzyskał II miejsce w IX Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckojęzycznej „Na początku była poezja”, zajął III miejsce w konkursie międzyszkolnym z języka angielskiego „English Master” oraz uzyskał II miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim z języka angielskiego „My circle of friends”. Opiekę merytoryczną nad uczniem z języka niemieckiego sprawowała p. Agnieszka Oleksów, a z języka angielskiego p. Agnieszka Buczek.

Sukcesami językowymi w klasach młodszych mogą też poszczycić się Julia Kuza (kl. 3b) za uzyskanie II miejsca w konkursie międzyszkolnym z języka angielskiego „Macmillan Primary School Tournament”, oraz Dominik Holbój (kl. 3a), który zajął III miejsce w IX Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckojęzycznej „Na początku była poezja”. Opiekę dydaktyczną nad uczennicą sprawowała p. Agnieszka Buczek, a nad uczniem p. Agnieszka Oleksów.

W klasach starszych bardzo dobre wyniki w konkursach ogólnopolskich z języka angielskiego osiągnęły: Milena Citkowska (kl. 8a) za tytuł laureata VIII miejsca w kraju w konkursie „Galileo 2023” oraz wyróżnienie w konkursie „Forget-Me-Not” w sesji jesiennej i wiosennej oraz w konkursie „Pingwin 2023”, Julia Łapisz (kl. 7a) za tytuł laureata VI miejsca w kraju w konkursie „Galileo 2023”, Weronika Czopko (kl. 6a) za tytuł laureata VII miejsca w kraju w konkursie „Galileo 2023” oraz Martyna Cap (kl. 8b) za tytuł laureata X miejsca w kraju w konkursie „Galileo 2023”. Opiekę dydaktyczną nad uczennicami sprawowały p. Justyna Szolc i Agnieszka Buczek.

„FORGET-ME-NOT” – wiosenna edycja konkursu

W czwartek 20 kwietnia uczniowie „Małego Słowaka” wzięli udział w wiosennej edycji ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego 'Forget-Me-Not’, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Filotimo. Patronat nad wydarzeniem sprawuje czasopismo ‘Języki Obce w Szkole”. Pytania konkursowe (w formie zadań zamkniętych i otwartych) ułożone zostały w oparciu o umieszczone na stronie Filotimo opowiadania, sentencje oraz współczesne piosenki angielskie. Wyniki konkursu poznamy za kilka tygodni, ale już teraz trzymamy mocno kciuki!

Konkurs z języka angielskiego FOX

We wtorek 28 marca odbył się w naszej szkole ogólnopolski konkurs z języka angielskiego FOX. To już XXIII edycja znanego i lubianego konkursu organizowanego pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dziewięcioro uczniów Małego Słowaka rozwiązało dzisiaj testy w trzech różnych kategoriach wiekowych. Pytania sprawdzały znajomość słownictwa, gramatyki, elementów kultury oraz lektury anglojęzycznej: „Mowgli” w kl. 4, „Sindbad the Sailor” w kl. 5 oraz „The Last of the Mohicans” w kl. 7 i 8. Trzymamy kciuki za dobre wyniki!!!

Sukces Janka w konkursie językowym

Uczeń klasy 3b Jan Antonkiewicz uzyskał III miejsce w międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego „English Master” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Przemyślu. Konkurs adresowany był do tegorocznych trzecioklasistów, a jego celem było sprawdzenie w formie pisemnej umiejętności językowych uczestników. Małego Słowaka godnie reprezentowali również: Julia Kuza (kl. 3b) i Dominik Holbój (kl. 3a), którzy podobnie jak Janek zostali wcześniej wyłonieni w szkolnych eliminacjach do finału przeprowadzonego 20 marca. Wielkie brawa dla naszych zdolnych uczniów!!!

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach z języka angielskiego

W listopadzie 2022 r. uczniowie „Małego Słowaka” próbowali swoich sił w trzech konkursach z języka angielskiego. W wojewódzkim konkursie organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Julia Oliwa z kl. 8b awansowała do etapu rejonowego. W jesiennej edycji ogólnopolskiego konkursu „Forget-Me-Not” troje naszych uczniów: Milena Citkowska i Paweł Jantz z kl. 8a oraz Wiktor Duński z kl. 4a otrzymało wyróżnienia. Milena została dodatkowo wyróżniona w konkursie Pingwin organizowanym przez placówkę edukacyjną Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI. Cieszymy się, że zainteresowanie zmaganiami językowymi w naszej szkole nie słabnie i trzymamy kciuki za kolejne dobre wyniki naszych uczniów.

Sukces naszego ucznia

W dniu 19 grudnia 2022 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród pieniężnych przyznanych w ramach programu „Nie zagubić talentu”. W zaszczytnym gronie najbardziej utalentowanej młodzieży z naszego województwa znalazł się uczeń kl. 8b Wojciech Gazda, który odebrał nagrodę z rąk wicemarszałka województwa podkarpackiego Piotra Pilcha. Uroczystości towarzyszyły występy wokalne i muzyczne zdolnych uczniów. Wojtkowi gratulujemy osiągnięć edukacyjnych i życzymy dalszych sukcesów!!!

Fot. Anna Magda – Biuro Prasowe UMWP

Konkurs z języka angielskiego ‘FORGET-ME-NOT’

W czwartek 24 listopada uczniowie Małego Słowaka po raz pierwszy wzięli udział w konkursie z języka angielskiego 'FORGET-ME-NOT’ zorganizowanym przez Centrum Edukacji Filotimo. Uczestnicy mieli 45 minut na rozwiązanie testu w swojej kategorii bazującego na materiałach przygotowawczych dostępnych na stronie organizatora. Aby poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, należało przeczytać opowiadanie oraz zapoznać się z wybranymi sentencjami i tekstami piosenek. Wyniki poznamy za kilka tygodni. Trzymamy kciuki!

IX Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej „Na początku była poezja”

W dniu 28.10.2022 roku odbył się IX Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej „Na początku była poezja” organizowany przez PSNJN/oddział Przemyśl. Tegoroczne motto konkursu to „Freundschaft / Przyjaźń“.

Nasi uczniowie również wzięli udział w konkursie:
Jan Antonkiewicz – 2 miejsce
Dominik Holbój – 3 miejsce
Hanna Mazur – dyplom za udział w konkursie

Uczestnikom serdecznie dziękujemy

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA 

28 września 2022r. w gmachu Przemyskiej Biblioteki Publicznej po raz szósty wręczono stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla za rok szkolny 2021/2022. Wśród nagrodzonych znaleźli się też reprezentanci „Małego Słowaka”:
– Pola Chwalisz,
– Tomasz Drozd,
– Victoria Lupa,
– Zuzanna Marciniec,
– Hanna Mazur,
– Gabriela Górniak.

Aby uzyskać prawo do ubiegania się o Stypendium należało spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:
– uzyskać średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym co najmniej 5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz 5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych;
– zostać laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim;
– uzyskać tytuł laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego;
– uzyskać wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Nagrody wręczył uczniom Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun. Podczas uroczystości młodzieży towarzyszyli rodzice oraz dyrektor szkoły – p. Magdalena Dranka-Sowa.