Lekcja czytelnicza w klasie 1a

Wszystkie dzieci otrzymały książkę pt. „Pierwsze abecadło”, w której poszukiwały ukrytych literek, co stanowiło wspaniałą zabawę. Dzieci wysłuchały czytanego przez nauczyciela opowiadania pt. „Kurczak”, po którym miały chwilę na refleksję i zastanowienie się nad znaczeniem słów: „Nikt nie jest lepszy od nikogo”.