Lekcje z ekonomią w tle

Nasz szkoła bierze udział w projekcie Złote Szkoły NBP. W ramach tego projektu Ambasadorowie Edukacji Ekonomicznej (chętni uczniowie z klas 8) wraz z kolegami z klas, pod opieką nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, przygotowali i wzięli udział:
– w 4 spotkaniach z ekspertami, którymi byli studenci ekonomii oraz wykładowcy uczelni. W czasie tych spotkań rozmawiali z nimi o budżecie domowym, oszczędzaniu, podstawach inwestowania, planowaniu finansowym i kariery zawodowej;
– w lekcjach, z różnych przedmiotów (matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne, język polski, język angielski, język niemiecki, geografia, wiedza o społeczeństwie), w czasie których zapoznawali się z pojęciami ekonomicznymi, takimi jak pieniądz, inflacja, prawa konsumenta, reklamacja, długi, kredyt i pożyczka, poduszka finansowa, bank i konto bankowe, lokata, procent składany, ubezpieczenia;
– debacie oxfordzkiej dotyczącej ubezpieczeń.

Dzięki tym przedsięwzięciom uczniowie nie tylko zapoznali się z tematyką ekonomiczną, ale i nabyli umiejętności związane z poruszaniem się w sferze finansów osobistych.
Poniżej przedstawiamy przykładowe zadanie matematyczne, które – dzięki udziałowi w projekcie – uczniowie obliczyli:

„Ania ma 1000 zł i chce je ulokować w banku na lokacie. Ma do wyboru dwie opcje:
– lokata roczna z oprocenowaniem 2% i półroczną kapitalizacją;
– lokata roczna z oprocentowaniem 1,5% i kwartalną kapitalizacją.
Która z tych lokat będzie dla Ani korzystaniejsza?
Czy Ania zapłaci podatek od zysków kapitałowych? Jeśli tak, to ile?”


Nauczyli się także słownictwa w językach angielskim i niemiecki dotyczącej tej tematyki. Poniżej na ilustracji znajdźcie słowa niemieckie, które tego dotyczą.