„NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC – konkurs dla klas I-IV”

W październiku w wielu świątyniach, kościołach i kaplicach na całym świecie codziennie odmawiany jest różaniec. W Małym Słowaku został zorganizowany konkurs pt. „NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC – dla klas I-IV” przez katechetkę Magdalenę Chawa. Zadaniem uczniów było wykonanie różnorodną techniką różańca.

W konkursie wzięło udział 40 prac różańca. W ocenie pracy jury brała pod uwagę: poprawność wykonania różańca, estetykę pracy, pomysłowość i włożony wkład pracy. Wszystkie prace były tak piękne, że Jury postanowiło nagrodzić wszystkie prace uczniów.
Wszystkim laureatom GRATULUJEMY!!!