Sukces spółdzielców z Małego Słowaka w projekcje NBP i Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nasz szkoła wzięła udział w projekcie NBP i Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. „Bądź Spółdzielcą w swojej szkole”.
Projekt składał się w dwóch części: pracy grupowej polegającej na opracowaniu projektu spółdzielni, która może działać na terenie szkoły oraz konkursu indywidualnego dla uczniów.
Grupa uczniów z klas siódmych, Pola Chwalisz, Zuzanna Marciniec i Tomasz Samek, opracowała  projekt spółdzielni uczniowskiej, która to spółdzielnia miała prowadzić zajęcia dla kolegów i koleżanek w szkole z programowania w Minecraft oraz warsztaty muzyczne. Pieniądze zgromadzone przez spółdzielnię miałyby zostać przeznaczone na zakup pianina do szkoły. Projekt ten zajął w konkursie trzecie miejsce.
Konkurs indywidualny odbył się podczas konferencji podsumowującej projekt w dniu 17 grudnia. W konkursie tym Pola zajęła drugie miejsce.
GRATULUJEMY !