„Świat Indian”

Uczniowie klasy 2a wzięli udział w dwugodzinnej lekcji tematycznej z języka angielskiego o kulturze i historii Indian Ameryki Północnej. Uczniowie najpierw musieli wylosować swoje nowe indiańskie imiona i wznieść okrzyk, a następnie zabrali się do pracy wykonując kolorowe pióropusze. Lekcji towarzyszyły również opowieści o kulturze Indian na podstawie prezentacji multimedialnej oraz kolorowanie indiańskich obrazków.