Uczestniczymy w badaniach ankietowych

W poniedziałek 6 lutego 2023 roku uczniowie klas: 7A, 8A i 8B wypełniali ankietę dotyczącą swoich preferencji edukacyjnych na dalszych ścieżkach kształcenia. Ankieta została stworzona w kilka dni po spotkaniu w Urzędzie Miejskim, w którym uczestniczyli:

– Pan Prezydent Wojciech Bakun,
– przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu UM – Robert Sosnowski,
– zespół zadaniowy ds. Strategii Partycypacji Społecznej: Monika Lach i Arkadiusz Południak
– Młodzieżowa Rada Miasta,
– przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół podstawowych z terenu miasta Przemyśla.

Naszą szkołę dumnie reprezentowali:
Zuzanna Marciniec – Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego,
Pola Chwalisz – ubiegłoroczna Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego,
Tomasz Samek – członek Samorządu Uczniowskiego.

Wyniki badania, które zostaną opracowane pod opieką socjologów z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, posłużą do wsparcia procesu decyzyjnego dotyczącego otwarcia konkretnych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, trwającego aktualnie w Wydziale Edukacji i Sportu UM w Przemyślu