Zuzanna Błoch Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego

W dniu 28 września br. w naszej szkole odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Kandydowały dwie siódmokasistki: Zuzanna Błoch i Julia Łaba.  98 uczniów oddało swoje głosy podczas lekcji czwartej. Po przeliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą składającą się z przedstawicieli klas 4-8 ustalono, że przewagą 25 głosów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego zostaje Zuzanna Błoch!