STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA 

28 września 2022r. w gmachu Przemyskiej Biblioteki Publicznej po raz szósty wręczono stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla za rok szkolny 2021/2022. Wśród nagrodzonych znaleźli się też reprezentanci „Małego Słowaka”:
– Pola Chwalisz,
– Tomasz Drozd,
– Victoria Lupa,
– Zuzanna Marciniec,
– Hanna Mazur,
– Gabriela Górniak.

Aby uzyskać prawo do ubiegania się o Stypendium należało spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:
– uzyskać średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym co najmniej 5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz 5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych;
– zostać laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim;
– uzyskać tytuł laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego;
– uzyskać wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Nagrody wręczył uczniom Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun. Podczas uroczystości młodzieży towarzyszyli rodzice oraz dyrektor szkoły – p. Magdalena Dranka-Sowa.